Publicerad 2 november 2020

Nedkylning

En tumregel för säker nedkylning av mat är att matens kärntemperatur (mitt i maten) ska ner till +8°C eller kallare inom sex timmar. Tid och temperatur ska kontrolleras när större mängder mat kyls ner. Snabb kylning är viktig för att inte bakteriesporer, som överlever kokning, ska hinna föröka sig i maten.

Om ni tillämpar cook chill- matlagning så ska nedkylning ner till +3°C eller kallare ske på högst 1,5 timmar.

Nedkylning av varm mat är ett känsligt moment. Maten ska inom sex timmar kylas tills det är +8°C eller kallare i mitten av maten. Små mängder (några portioner), som inte stått framme till servering, kan kylas på avdelningen. Effektivast är att ställa blecket/grytan i kallt vatten och sedan lägga över den kylda maten i mindre kärl med lock i kylen.

Livsmedel som skall förvaras eller serveras kylda skall så fort som möjligt efter upphettning, eller efter den slutliga beredningen om ingen värmebehandling sker, kylas ned till en temperatur som inte medför att en hälsorisk uppstår.

Blanketter

Faror och åtgärder

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.