Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid nedkylning i avdelningskök

Faror

  • Tillväxt av sporbildande och sjukdomsframkallande bakterier, Bacillus cereus
    Clostridium perfringens, som överlever kokning.
  • Detta kan ske om nedkylningen tar för lång tid.
  • Förorening av maten på grund av smutsig kyl.
  • Tillförsel av allergen till allergenfri mat.

Förebyggande åtgärder

  • Endast mindre mängder, dvs enstaka portioner kyls på avdelningen.
  • Nedkylningen sker snabbt.
  • Kylar rengörs regelbundet.
  • Specialkost kyls separat.

Kontroll och gränsvärden

Nedkylning från varmhållning ner till en kärntemperatur på +8°C eller kallare ska ske på högst sex timmar.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om matportioner som står och svalnar på köksbänken glöms bort eller inte kommer in i kyl inom två timmar, måste maten tyvärr kasseras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.