Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid nedkylning i avdelningskök

Faror

  • Tillväxt av sporbildande och sjukdomsframkallande bakterier, Bacillus cereus
    Clostridium perfringens, som överlever kokning.
  • Detta kan ske om nedkylningen tar för lång tid.
  • Förorening av maten på grund av smutsig kyl.
  • Tillförsel av allergen till allergenfri mat.

Förebyggande åtgärder

  • Endast mindre mängder, dvs enstaka portioner kyls på avdelningen.
  • Nedkylningen sker snabbt.
  • Kylar rengörs regelbundet.
  • Specialkost kyls separat.

Kontroll och gränsvärden

Nedkylning från varmhållning ner till en kärntemperatur på +8°C eller kallare ska ske på högst sex timmar.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om matportioner som står och svalnar på köksbänken glöms bort eller inte kommer in i kyl inom två timmar, måste maten tyvärr kasseras.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset