Publicerad 6 november 2020

Underhåll och förebyggande av skadedjur i avdelningskök på förskola

Se till att åtgärda ytor och utrustning som är trasiga. Var uppmärksam på spår av skadedjur.

Det är viktigt att du meddelar närmsta chef om något i lokalerna, inredningen eller utrustningen är skadat eller trasigt. Om du misstänker att det kommit in skadedjur ska du meddela detta till fastighetsansvarig. Släng mat som har blivit angripen av skadedjur. Var extra uppmärksam på eventuella skadedjur i torrvaror.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.