Artikeln publicerades 5 november 2020

Mathantering på äldreomsorgens avdelningar

Detta förslag på kursinnehåll ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien på avdelningen.

Omfattning: 4 timmar.

Mål: Kursen ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien på avdelningen.

Förslag till kursplan

 • Mat är mer än livsmedelshygien – den trivsamma, goda, livsviktiga, måltiden
 • Personalhygien i arbete med mat– vad är viktigast?
 • Smitta via mat – aktuella smittämnen och hur de kan motverkas (bl.a. Listeria monocytogenes)
 • Andra faror i livsmedel – f.a. allergener
 • Temperatur och tid – hygieniska gränser – matens hållbarhet – minska svinn
 • Märkning och information om maten – specialkost och konsistensanpassad mat
 • Låt de som vill och kan vara med i köket – enkla hygienrutiner

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • förstå hur rutiner för livsmedelshygien kan samverka med målet att erbjuda en trivsam och god måltid
 • kunna prioritera de hygienrutiner som är viktigast vid hantering och servering av mat
 • känna till de vanligaste och allvarligaste farorna och hur de kan förebyggas
 • känna till de vanligaste allergenerna och behovet av att separera och servera rätt
 • förstå hur temperatur och tid påverkar matens säkerhet
 • förstå hur matsvinn kan minskas på ett säkert sätt
 • kunna tolka och föra vidare livsmedelsinformation till matgäster och personal
 • veta hur omsorgstagare kan delta i matberedning/bakning på ett säkert sätt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset