Publicerad 15 december 2023

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

En enkät skickas till dem (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

För att delta i undersökningen behöver deltagande kommuner skriva ett avtal med SKR samt upphandla en av SKR:s godkända statistikkonsulter.

Sju myndighetsområden mäts till och med mätåret 2023

 • Brandskydd (NKI)
 • Bygglov (NKI)
 • Markupplåtelse (NKI)
 • Miljö- och hälsoskydd (NKI)
 • Livsmedelskontroll (NKI)
 • Serveringstillstånd (NKI)
 • Upphandling (NUI – egen utformad enkät, ingår ej i den totala rankingen)

Tio myndighetsområden mäts från och med mätåret 2024

Fyra myndighetsområden är obligatoriska att mäta och ingår i den totala rankingen

 • Bygglov (NKI)
 • Miljö- och hälsoskydd (NKI)
 • Livsmedelskontroll (NKI)
 • Serveringstillstånd (NKI)

Sex myndighetsområden mäts frivilligt och ingår inte i den totala rankingen (varav tre är nya områden 2024)

 • Brandskydd (NKI)
 • Folköl och tobak (NKI - nytt område 2024)
 • Lantmäteri (NKI - nytt område 2024)
 • Markupplåtelse (NKI)
 • Receptfria läkemedel (NKI - nytt område 2024)
 • Upphandling (NUI - egen utformat enkät)

Observera att brandskydd och markupplåtelse inte längre ingår i den totala rankingen från och med 2024.

Ta del av resultaten i en webbportal

Webbportal Insikt (nytt fönster)

För deltagande kommuner kan resultaten följas löpande i en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord.

SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.