Publicerad: 27 november 2019

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Bild på myndighetsutövning

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Upphandling – nyhet 2019

Sedan år 2019 finns även möjlighet att separat mäta området upphandling.

Upphandling - ett nytt område att mäta (PDF, nytt fönster)

Ta del av resultaten i en webbportal

Webbportal Insikt

För deltagande kommuner kan resultaten följas löpande i en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord.

Enkäten innehåller 40 frågor; Tre NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Ny Öppen jämförelse i april 2020

Resultaten för 2019 års mätning kommer att offentliggöras den 22 april 2020.

Fördelar med undersökningen

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Delta i Insikt

För er som vill delta har vi sammanställt information och material kring undersökningen.

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!