Publicerad: 12 maj 2020

Strategi för utveckling i en digital tid

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. SKR har tagit fram en strategi för arbetet som krävs för att nå dit.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Grundläggande förutsättningar är basen för kommuners och regioners utvecklingsarbete.

SKR:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid (PDF, nytt fönster)

Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner". Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR, SKL Kommentus och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.

Presentation av strategin: Utveckling i en digital tid

Strategin presenteras av Louise Callenberg, sektionschef på digitaliseringsavdelningen.

Fyra målområden

I strategin presenteras fyra målområden:

  • Ledning, styrning och organisation
  • Arkitektur och säkerhet
  • Informationsförsörjning och digital infrastruktur
  • Sammanhållen digital service

Principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan

Strategin förhåller sig till de 13 grundläggande principerna i Svenskt ramverk för digital samverkan som i sin tur utgår från principer i EU:s ramverk European Interoperability Framework (EIF).

Svenskt ramverk för digital samverkan

European Interoperability Framework (EIF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!