Publicerad 16 april 2024

Frågor och svar – Handslaget om digitalisering

SKR ger svar på vanliga frågor om handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

 • Varför ett handslag och en handlingsplan?

  Handslaget utgör strategisk grund för digitaliseringsarbetet. Här anges vision och inriktning. Handslaget är beslutat politiskt i SKR:s styrelse och gäller tills vidare.

  Handslaget konkretiseras genom en handlingsplan som visar hur arbetet ska realiseras i praktiken. I handlingsplanen beskrivs processer och arbetssätt, både internt inom SKR-koncernen men också externt i relation till medlemmarna. Handlingsplanen beskriver ett antal konkreta digitaliseringsinitiativ att gå samman kring.

  Handlingsplanen är till skillnad från handslaget ett levande dokument då nya initiativ löpande ska hanteras och arbetssätt ständigt prövas och utvärderas.

 • Hur länge gäller handlingsplanen?

  Handlingsplanen gäller från och med februari 2024 och tillsvidare. Den är till skillnad från handslaget ett levande dokument, eftersom det handlar om att testa och utvärdera nya arbetsformer och löpande plocka upp och genomföra initiativ.

 • Ska alla initiativ i handlingsplanen genomföras direkt?

  Nej, utifrån de 13 förslagen i Handlingsplanen så har kommunerna prioriterat sex initiativ att börja med. För dessa kommer erbjudanden att skickas ut till kommunerna den 12 juni.

 • Vem ska betala för initiativen?

  Handlingsplanens genomförande bygger på kommunernas vilja att finansiera. Parallellt söks vägar för nationell finansiering, till exempel statliga medel, forskningsmedel, fonder från EU eller medel inom SKR-koncernen.

  Det kommer att finnas möjlighet att ansluta sig till ett initiativ i ett senare skede, men för de medlemmar som väljer att ansluta sig tidigt finns det fördelar av bland annat finansiella lättnader.

 • Måsta alla kommuner vara med på initiativen?

  Det är frivilligt att delta. Varje kommun tar ställning till sin medverkan i de initiativ som SKR erbjuder.

 • Vad händer med förslagen till initiativ i handlingsplanen som inte prioriteras initialt?

  Alla initiativen förbereds för att bli erbjudanden till kommunerna, men alla kan inte genomföras samtidigt. Nya erbjudanden kommer att skickas ut vartefter. Dessutom eftersöks idéer till ytterliga nya initiativ.

 • Om jag ser ett behov av gemensamt initiativ – vad gör jag då?

  Du kontaktar SKR, Adda eller Inera – oavsett vart du vänder dig tar vi hand om din idé. Du kan också väcka frågan i regionala samarbetsstrukturer.

 • Kommer regionerna få en egen agenda?

  Handslaget och handlingsplanen har först fokus på landets kommuner. Det pågår också ett arbete med att samla landets regioner på lämpligt sätt. Det finns stora effektiviseringsvinster att gå samman även för regionerna, och dessutom synergier med det kommungemensamma arbetet.

 • När och hur skickar SKR ut erbjudande till kommunerna om de sex initiativen?

  Den 12 juni 2024 kommer SKR att skicka ut de prioriterade initiativen som färdigpaketerade erbjudanden till alla kommuners officiella registratorsadresser, med hänvisning till kommundirektör, IT-chef eller motsvarande samt socialchef i vissa fall.

  Erbjudandena kommer att skickas ut som ett utskick per erbjudande och initiativ till kommunerna.

  Läs mer om de sex prioriterade initiativen

  Läs mer om hur precessen ser ut efter utskcket

 • Hur svarar kommunen på erjudanden om de sex initiativen som har skickats ut 12 juni?

  När måste kommunen svara?

  Senast 30 september 2024. Skriv ut, signera, scanna in och maila till registratrur@skr.se

  Går det att svara för alla 6 initiativen samlat?

  Nej, ett svar per initiativ.

  Får jag en bekräftelse på att vi svarat?

  Ja, du får ett mottagandemeddelande.

  Om jag har frågor, hur gör jag då?

 • Vem kontaktar jag vid frågor om de sex initiativen?

  1. Du kan titta på lanseringsseminarium den 19 juni och-/eller 23 augusti, se nedan länk.
  2. Kontakta portföljkontoret för Handslaget vid SKR, Adda, Inera genom e-post:
   handslaget@skr.se

  Anmälan till lanseringsseminarium den 19 juni 2024

  Anmälan lanseringseminarium den 23 augusti 2024

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Ina Tidvall
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.