Publicerad 26 februari 2024

Informationsförvaltning

Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad. SKR eftersträvar en nationell digital infrastruktur för enkel och säker informationsförsörjning inom och mellan offentlig och privat sektor.

Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet. Informationen kan till exempel vara uppgifter om personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer.

Offentliga organisationer samlar in och tar fram enorma mängder data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.