Publicerad 27 juni 2024

Informationsförvaltning

Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad. SKR eftersträvar en nationell digital infrastruktur för enkel och säker informationsförsörjning inom och mellan offentlig och privat sektor.

Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet. Informationen kan till exempel vara uppgifter om personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer.

Offentliga organisationer samlar in och tar fram enorma mängder data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och tillgängliggöra för andra att använda.

Kompetensgemenskap för informationshantering ersätter Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Från den 1 juni 2024 har Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) upphört och ersatts av Kompetensgemenskap för informationshantering. SKR är ensam huvudman medan Riksarkivet fortsätter vara en samverkanspartner i arbetet.

Kompetensgemenskap för informationshantering kommer fortsätta att arbeta med frågor som rör informations-, arkiv- och dokumenthantering. Det kan bland annat handla om nyheter och förändringar i regelverk samt rapporter och utredningar som rör verksamhetsområdet. Gruppen kommer också fortsätt att ge råd om bevarande och gallring.

Samrådsgruppens mest aktuella vägledningarna kommer finnas på SKR:s webbplats. Än så länge finns "Bevara eller gallra" samt verktyget Klassa 2.

Bevara eller gallra

Verktyget Klassa 2

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.