Publicerad 29 januari 2024

Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av den kommunala vården och omsorgen genom digitalisering.

Samlingsplats välfärdsteknik

Det finns stöd och vägledning att få vid införande och upphandling av välfärdsteknik. Kompetenscenter välfärdsteknik har samlat information, verktyg och lärande exempel på en separat webbsida. Här finns också information om specifika tekniska tjänster som används inom den kommunala vården och omsorgen.

SKR Välfärdsteknik

Kompetenscenter

Kompetenscentret arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, informationssäkerhet, infrastruktur, juridik, nyttorealisering, uppföljning, och upphandling av digitala lösningar. Kompetenscentret tar fram stödmaterial, har en helpdesk samt kan resa ut i landet för att stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ger även råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

Kompetenscentret består av samordnare och projektledare samt resurser för kommunikation, administration och konsultstöd i vissa sakområden bland annat juridik.

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik fortsätter under 2024 att erbjuda alla kommuner som står inför att införa digitala lösningar stöd och coachning i en rad frågor. Stödet kan ges digitalt som tidigare men även med personliga besök i er kommun.

Erbjudande Kompetenscenter välfärdsteknik 2024

Informationsfilm: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

I filmen ger Kompetenscenter välfärdsteknik exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.

Filmen kan visas på arbetsplatsträffar, konferenser, möten med frivillig- och pensionärsorganisationer samt för enskilda i behov av omsorgstjänster. Medverkar gör intervjupersoner från de tio tidigare modellkommunerna. Filmen är delvis inspelad på Kicki-hemmet i Göteborg. Längd cirka 5 minuter.

Available with english subtitels: Welfare Technology – more inhuman treatment of the elderly?

This is how Welfare Technology can contribute to increased feeling of safety within treatment of the elderly

SKR Kompetenscenter Welfare Technology aims to help implement technology for greater safety and independence for life. In this film you will find examples of how digital technology can contribute to the elderly and people with disabilities to be able to stay at home for as long as possible while feeling safe and involved in society and to achieve a better health. Lenght 5 minutes.

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen, syntolkad version

Lär dig mer om välfärdsteknik

Kompetenscenter välfärdsteknik informerar här på skr.se, via nyhetsbrev, podden om välfärdsteknik och webbsändningar. På LinkedIn kan du söka på #kompetenscentervälfärdsteknik och hitta Kompetenscenter välfärdstekniks medarbetare som du sedan kan följa.

Podden om välfärdsteknik

I serien Podden om välfärdsteknik kan du lyssna på intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom omsorgen om äldre.

Alla poddavsnitt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet tar upp frågor som rör Kompetenscenter välfärdsteknik.

Nyhetsbrev och prenumeration på Kompetenscenters nyhetsbrev

Webbutbildning om förändringsledning

Kompetenscenter har tagit fram en webbutbildning som hjälper chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg vid införandet av välfärdsteknik. Utbildningen innehåller evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg. Länk till utbildningen finns längre ner på sidan under Evenemang.

Webbutbilding om förändringsledning

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.