Publicerad: 18 maj 2020

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling. De är utformade efter förutsättningar och behov i respektive län.

De samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och regioner.

De stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen.

Partnerskapet, Kunskapsguiden

De bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer

För samverkan stöd och lärande mellan respektive RSS, kommuner och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året.

Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

Kontaktpersoner i länen för regionala samverkans- och stödstrukturer

Utveckling av regionala samverkans- och stödstrukturer inom socialtjänsten

En film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!