Publicerad: 13 november 2019

Huvudmannagruppen

Huvudmannagruppen ska verka för en mer samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.

Två grupper arbetar för att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning;

 • Rådet för styrning med kunskap.
 • Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Arbetet leds av Rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp samråder med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.

Huvudmannagruppens ledamöter

Kommunrepresentanter socialtjänst

 • Erik Pelling (S), Uppsala kommun
 • Jan Björklund (S), Helsingborgs stad
 • Arion Chryssafis (M), Solna stad
 • Marina Johansson (S), Göteborgs stad
 • Ulrika Edman (V), Umeå kommun
 • Lise-lotte Fager (KD), Linköpings kommun
 • Elena Fridfelt (C), Ale kommun
 • Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun
 • Agneta Luttorp (MP), Västerås kommun
 • Heléne Åkerlind (L), Gävle kommun

Regionrepresentanter hälso- och sjukvård

 • Lars Holmin (M), Västra Götalandsregionen
 • Anna Starbrink (L), Region Stockholm
 • Stefan Lamme (M), Region Skåne
 • Monica Johansson (S), Region Sörmland
 • Torbjörn Holmqvist (S), Region Östergötland
 • Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anneli Jäderland
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!