Publicerad 23 april 2021

Barn som upplever våld

Hur kan socialtjänsten stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar? SKR har tagit fram en skrift på området.

Skriften vänder sig till socialtjänstens handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar. Den vänder sig också till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten när det gäller barn som upplever våld.

Skriften innehåller

  • en kunskapsöversikt om forskningen på området
  • en praktisk del om hur socialtjänsten kan arbeta
  • exempel från kommuner som utvecklat sina arbetssätt

Skriften är framtagen i samarbete med Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Ole Hultmann, lektor i psykologi, och Emma Svensson leg. psykolog och biträdande forskare, Göteborgs universitet.

Barn som upplever våld (webbversion)
Barn som upplever våld (beställ tryckt skrift i webbutiken)

Intervju om skriften

I filmen berättar Kerstin Wanhatalo, som projektlett arbetet med skriften på SKR, om varför det är viktigt att uppmärksamma barn som upplever våld. Längd 6:45 min

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset