Publicerad: 29 januari 2021

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Illustration för puffbild

SKR har sammanställt en lista som medarbetare inom kommuner och regioner kan använda i samband med covid-19.

Illustration på puffbild

En gemensam arena för alla organisationer som arbetar med psykisk hälsa och ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Illustration på puffbild

Nu finns ett dokument med begrepp för psykisk hälsa. Målet med dokumentet är att beskriva och tydliggöra olika begrepp inom psykisk hälsa.

Illustration på puffbild

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!