Publicerad: 31 januari 2020

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Illustration för puffbild

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020.

Illustration på puffbild

Det pågår flera insatser för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!