Publicerad: 24 oktober 2019

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Illustration för puffbild

SKL och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019.

Illustration på puffbild

Det pågår flera insatser för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot