27 augusti 2024 kl. 09.00-16.00

Temadag Samsjuklighet – skadligt bruk, beroende och LSS

Personer med funktionsnedsättningar och samtidigt ett skadligt bruk/beroende har ofta komplexa behov. Under seminariet ges fördjupad kunskap om samsjuklighet och hur man kan möta personer med denna problematik.

Anmäl dig

Innehåll

Under temadagen sätter vi fokus på att fördjupa kunskapen om skadligt bruk eller beroende, samsjuklighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättningar (IF), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd och autism. Kognitiva funktionsnedsättningar i kombination med skadligt bruk/beroende bland ungdomar och vuxna kommer att belysas ur flera perspektiv. Under dagen kommer du att möta forskare och experter med gedigen erfarenhet av området.

Det är inte ovanligt att personer med funktionsnedsättningar inte utreds för beroendeproblematik, trots att de kan ha en förhöjd risk på grund av sina svårigheter. Vi berättar om vad målgruppen kan behöva för att förhindra att ett beroende utvecklas, eller vilka insatser som behövs vid beroendeproblematik.

Målgrupp

Personer som i sin roll/arbete möter målgruppen till exempel personer inom habilitering, psykiatri/beroendevård, socialtjänst, LSS och skola eller HVB-verksamheter.

Praktisk information

Dagen kommer att spelas in och finnas tillgänglig fram till och med 10 september 2025 för alla anmälda deltagare.

Program

  • Vägen in kopplat till skadligt bruk, kriminalitet utsatthet
  • Drogers funktion - se, bedöma, agera
  • Hur kan kunskap om IF och autism bidra till bättre beroendevård?
  • Utredning och bedömning
  • Intervju/dialogsamtal: Hur kan DBT SS hjälpa?
  • Intervju/dialogsamtal: Hur kan NeuroACT hjälpa?
  • Panelsamtal: Hur kan vi skydda barn och unga från att hamna i skadligt bruk beroende?

Medverkande

Medverkande kommer att presenteras längre fram.

Informationsansvarig

  • Zophia Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.