Publicerad 28 maj 2024
Nyhet

En av sex tonårsflickor i kontakt med BUP

Efterfrågan på psykiatrisk vård fortsätter att öka. Kapaciteten inom psykiatrin ökar, men efterfrågan ökar ännu snabbare. Störst ökning sker bland flickor i tonårsåldern.

Foto

Kerstin Evelius

I dag publicerar SKR rapporterna Psykiatrin i siffror, 2023 års statistik från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin. Siffrorna visar på en fortsatt ökad efterfrågan av psykiatrisk vård inom alla vårdformer. Tydligast är ökningen inom BUP.

Under 2023 hade 11 procent av alla barn i åldrarna 7 till 17 år kontakt med BUP:s öppenvård. Bland tonårsflickor var det 17 procent, eller en av sex.

– Behoven av psykiatrisk vård för barn och unga fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP. Det är inte hållbart, varken för de barn och familjer som behöver vård och stöd, för verksamheterna eller för samhället i stort. Den här utvecklingen kräver bredare lösningar än vad BUP kan erbjuda, säger Kerstin Evelius, chef för sektionen för psykiatri och folkhälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent. Under samma period har kapaciteten inom BUP, mätt i arbetade timmar, ökat med 22 procent. Antalet genomförda besök per dag och behandlare har också ökat, delvis tack vare fler digitala besök. Antalet patienter ökar dock snabbare än kapaciteten, vilket leder till längre väntetider för många barn och unga.

Den vanligaste orsaken till vård inom BUP:s öppenvård är adhd och liknande tillstånd, ångest eller förstämning, autismspektrumtillstånd och ätstörningar. 40 procent av patienterna på BUP har diagnos adhd eller liknande tillstånd.

– Barn- och ungdomspsykiatrin är en resurskrävande vårdform som erbjuder specialiserad vård. Nu sker en utveckling där fler barn och unga kan få den vård och det stöd de behöver inom primärvården, det kan öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Men att vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan i befolkningen kräver långsiktiga, samordnade insatser från alla delar av samhället, säger Kerstin Evelius.

Lägre andel vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård

5,6 procent av den vuxna befolkningen hade kontakt med specialistpsykiatrin förra året, en liten ökning jämfört med tidigare år. Av de personer som fick heldygnsvård har andelen som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård minskat.

– Att tvingas till psykiatrisk vård mot sin vilja är på många sätt kränkande, men kan ibland ändå vara nödvändigt. Regionerna har under många år arbetat fokuserat med att minska behovet av tvångsvård, det är glädjande att vi nu kan se effekter av det arbetet, säger Kerstin Evelius.

Även inom rättspsykiatrin ökar efterfrågan på vård. Under perioden 2017-2023 ökade antalet inskrivna patienter inom rättspsykiatrin med 15 procent.

Fakta, psykiatrin i siffror

Fakta BUP 2023
167 000 barn och unga fick vård (124 000 under 2017)
1 338 000 vårdbesök genomfördes (1 016 000 under 2017)

Fakta vuxenpsykiatrin 2023
497 000 vuxna fick vård (415 000 under 2017)
4 974 000 vårdbesök genomfördes (4 317 000 under 2017)

Fakta rättspsykiatrin 2023
3 255 personer vårdades inom rättspsykiatrin 2023. Det är en ökning jämfört med 2021. Sedan 2017 har antalet inskrivna inom rättspsykiatrin ökat med 15 %.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Malm
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.