14 oktober 2024 kl. 09.00-16.00

Temadag Begränsningsåtgärder inom vård och omsorg

På denna konferens sätter vi fokus på att fördjupa kunskapen om begränsningsåtgärder med målgrupper inom socialtjänstens olika verksamheter.

Anmäl dig

Innehåll

Vård och omsorg bygger på frivillighet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen. Detta betyder att man inom vården och omsorgen i regel inte får vidta åtgärder mot den enskildes vilja.

Skyddsåtgärder är tillåtna, men inte tvångs- och begränsningsåtgärder. Här finns utmaningar i den praktiska verkligheten då en åtgärd kan, beroende på hur den används antingen vara en otillåten eller tillåten åtgärd. Vad säger tillsynsmyndigheter och hur ser kunskapsläget ut på området?

Hur kan man i verksamhet möta personer med intellektuell funktionsnedsättningar (IF), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd och autism på ett adekvat och lämpligt sätt.

Under dagen kommer du att möta forskare och experter med gedigen erfarenhet av området.

Målgrupp

Personer som i sin roll/arbete möter målgruppen till exempel personer inom habilitering, psykiatri, socialtjänst, LSS eller HVB-verksamheter.

Praktisk information

Dagen spelas in och finnas tillgänglig fram till och med 10 september 2025 för alla anmälda deltagare.

Program

  • Vad är problemet?

Skydds- och begränsningsåtgärder, flera namn på samma sak?

Anna Thomsson, SKR

  • Tillsyn och trender över tid

Hur resonerar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är det skillnad det gäller barn, vuxna? Vad är skydds- och begränsningsåtgärder i olika åldrar.

Lars Rahm, Yvonne Berneke, IVO

  • Hur skapar vi mod och omdöme för att förhindra tvångsvård och begränsningsåtgärder?

Chef, lednings- och medarbetarperspektiv. Agneta Björck, leg. sjuksköterska och handledare.

  • Traumamedveten omsorg inom LSS – hur kan man bemöta på ett bra sätt?
  • Positivt beteendestöd vad är det och hur kan det hjälpa?
  • Beteendeproblem hur vi tänker om kring beteendeproblem, och vilka konsekvenser det får för valet att använda begränsningsåtgärder. Praktiskt– hur vet man när ska man göra vad?

Bo Hejlskovj, leg. psykolog

  • Panelsamtal - Begränsningsåtgärder och personens bästa

 

Medverkande

Fler deltagare kommer att presenteras längre fram.

Informationsansvarig

  • Zophia Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.