Publicerad 9 april 2021

Blankett ska underlätta vid begäran om hjälp av polis

Polismyndigheten har i samråd med SKR och Statens Institutionsstyrelse (SiS) tagit fram nya blanketter för begäran om biträde inom tre av de mest vanligt förekommande kategorierna inom tvångsvården.

Nationellt enhetliga blanketter behövs för att underlätta samverkan mellan polisen och begärande parter samt för att öka rättssäkerheten inom området. Det kan till exempel röra sig om att föra eller återföra personer till beslutad vårdinsats, att bistå vårdpersonal vid en förflyttning av person eller att bereda tillgång till någons hem för att läkare ska kunna utföra en undersökning.

De nya blanketter för begäran om biträde enligt följande gäller följande tre kategorier:

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset