Publicerad: 8 september 2020

Läkemedel

Läkemedelsområdet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. SKR agerar på olika sätt för att möta de utmaningar och ta tillvara de intressen som finns för sjukvårdshuvudmännen.

Illustration för puffbild

Läkemedelskommittéerna verkar för en tillförlitlig läkemedelsanvändning inom regionen.

Illustration på puffbild

Blanketterna ska användas för vaccinationer som sker via och av skolhälsovården.

Aktuellt

SKR:s vårdblogg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!