Artikeln publicerades 31 mars 2021

Jobba säkert med läkemedel

SKR har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar cirka 15-30 minuter att genomföra. Hela utbildningen tar cirka två timmar att genomföra.

Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset