Publicerad 15 september 2021

Samverkansregler för vård och industri

SKR har tecknat överenskommelsen om samverkanregler som är beslutade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. SKR stödjer också regioner och kommuner i frågor runt tillämpningen av samverkansreglerna.

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden till exempel vid fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.

Samverkansreglerna består av två delar:

  • En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt.
  • En bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan. Bilagan kommer att uppdateras mer löpande.

Både överens­kommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Samverkansregler från och med 1 januari 2020 (PDF) Pdf, 586 kB.

Bilaga med specificerade samverkanssituationer från och med 1 januari 2020 (PDF) Pdf, 632 kB.

Webbaserad kurs om samverkansreglerna

För att chefer och medarbetare inom hälso-och sjukvården ska känna sig trygga med att samverka med företag i sektorn har en online-kurs tagits fram. Kursen är kostnadsfri och består av fyra moduler och kan utföras i grupp eller enskilt.

Webbaserad kurs; Samverkansregler- Trygg samverkan med life science-branschen

Kontaktpersoner

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Kontaktpersoner regioner i samverkansfrågor för vård och industri

Överenskommelse med life science

SKR har även tecknat överenskommelser med life science-branschen om kliniska prövningar och kvalitetsregister.

Kliniska prövningar

Kvalitetsregister

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Biträdande sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.