Påverkansarbete styr inte beslut om nya läkemedel

I Sverige har vi en tydlig värdebaserad modell för att införa nya läkemedel i vården som vi ska värna. Besluten går inte att påverka genom opinionsbildning eller annat påverkansarbete.

För några veckor sedan beslutades att flera nya läkemedel mot cystisk fibros skulle införas i högkostnadsskyddet. Ett av dessa läkemedel heter Kaftrio. Ett glädjande besked för de som lider av sjukdomen och något som också uppmärksammats av media den senaste tiden, både före och efter beslutet.

Cystisk fibros är en ovanlig sjukdom som bland annat påverkar funktionen i lungorna och tarmarna. Sjukdomen kan till exempel leda till besvär med matsmältningen och en successivt försämrad lungfunktion. Det är en ärftlig och medfödd sjukdom som inte går att bota, men den går att behandla.

Att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu godkänt att kostnaderna står i rimlig proportion till nyttan för nya läkemedel mot sjukdomen innebär att de ingår i högkostnadsskyddet för de patienter som fått dem utskrivna på recept. Det kommer förändra många patienters liv till det bättre.

Värdebaserad modell

TLV tar regelbundet beslut om införande av olika läkemedel i högkostnadsskyddet. Ofta behövs ett avtal med regionerna för att nya produkter ska kunna införas. TLV:s uppdrag är att utvärdera om läkemedlen har ett rimligt pris i förhållande till nyttan av behandlingen, där både förbättringar i livskvalitet och livslängd beaktas. Det kallas värdebaserad prissättning och innebär att varje företag som har ett bra läkemedel ska få betalt efter hur mycket nytta patienten får av behandlingen. TLV värderar läkemedel utifrån lagen om läkemedelsförmåner och den etiska plattform som har tagits fram av riksdagen för hur offentlig sjukvård ska prioriteras.

TLV:s utvärderingar för nyttan i förhållande till kostnaderna används av regionerna när de gemensamt förhandlar om prissättningen med företaget som marknadsför läkemedlet. Det är inga godtyckliga känslomässiga beslut och inga beslut som fattas av politiker, utan handlar om affärsmässiga förhandlingar mellan tjänstepersoner och läkemedelsbolag.

Olyckligt med missuppfattningar om besluten

I det aktuella fallet med läkemedlet Kaftrio har processen kring hur besluten går till synliggjorts. Processen har tagit tid och den har också banat väg för flera missuppfattningar.

Det kan uppfattas som att det var ett starkt påverkansarbete från patientföreträdare, tryck från enskilda inflytelserika personer och synliggörandet i media som till slut ledde till ett bejakande beslut från TLV. I själva verket är det regionerna som tillsammans med företaget framgångsrikt förhandlat ner priset per patient till en nivå som kan bedömas vara rimlig, så att behandlingen äntligen kan tillgängliggöras i Sverige.

Den värdebaserade modell vi har höll för trycket, det är en garant vi har för rättssäkerhet och en jämlik vård när det gäller införande av nya läkemedel.

Självklart ska patienters och föreningars röster få höras i debatten, självklart ska media rapportera om vikten av olika läkemedel, självklart ska det synliggöras vilka effekterna blir för enskilda patienter som inte får tillgång till de läkemedel de behöver.

Men det är olyckligt om det uppfattas som att riktat påverkansarbete kan påverka beslut om införande av nya läkemedel. Det undergräver det system vi har i Sverige i dag, det undergräver rättssäkerheten och den leder till att frågor väcks om jämlik vård. Den gör också att det blir olustigt för enskilda medarbetare som förhandlar prissättning gentemot företag.

Kommande månader kommer TLV ta beslut om flera dyra läkemedel till ovanliga sjukdomar. Vissa kanske accepteras till listpris, i vissa fall kan priset behöva förhandlas ytterligare. Jag vet inte. Men jag vet att de kommer ta besluten utifrån den värdebaserade modell vi har i Sverige. De kommer inte att lyssna på de företrädare som låter högst eller får mest synlighet i media. Det är något vi ska vara stolta över och behöver hjälpas åt att värna.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen