Publicerad 19 april 2021

Tandvård, regionerna

Regionerna ska erbjuda en god tandvård åt sin befolkning. Utöver detta har regionerna ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som riktar sig till personer med särskilda behov.

SKR stödjer regionerna genom intressebevakning, samordning av nätverk och i vissa fall kunskapsunderlag.

Det handlar exempelvis om att följa upp nyttjandet av regionernas särskilda tandvårdsstöd, verka för att integrera tandvården i e-hälsoarbetet, ta fram underlag för planering av specialisttandvården samt att bevaka och påverka den nationella utvecklingen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset