Publicerad 19 april 2021

Tandvård, regionerna

Regionerna ska erbjuda en god tandvård åt sin befolkning. Utöver detta har regionerna ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som riktar sig till personer med särskilda behov.

SKR stödjer regionerna genom intressebevakning, samordning av nätverk och i vissa fall kunskapsunderlag.

Det handlar exempelvis om att följa upp nyttjandet av regionernas särskilda tandvårdsstöd, verka för att integrera tandvården i e-hälsoarbetet, ta fram underlag för planering av specialisttandvården samt att bevaka och påverka den nationella utvecklingen.

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset