Publicerad: 21 december 2020

Prognosunderlag för kommuner

SKR gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med cirkulär om budgetförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma takt som i riket. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen.

Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive kommuns egna prognos. Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:59 (Excel 97)2020-12-21

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:57 (Excel 97)2020-12-15

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:39 (Excel 97)2020-10-01

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:32 (Excel 97)2020-08-24

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:28 (Excel 97)2020-06-12

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:20 (Excel 97)2020-04-29

Prognosunderlag K 2020–2027 till cirkulär 20:8 (Excel 97)2020-02-13

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!