Publicerad: 9 augusti 2019

Förebygga och hantera hat, hot, våld

Alla behövs i arbetet med att förebygga och motverka att det som inte får hända ändå händer. Det är ett uppdrag för de förtroendevalda, kommuner och regioner, polisen och SKL.

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas av den hårdare tonen i det demokratiska samtalet. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Det är viktigt att stärka förutsättningarna för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam när de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot