Publicerad: 28 maj 2020

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKR och referenskommuner i samarbete med RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Användarstöd

De nyckeltal som presenteras i detta användarstöd täcker inte in hela människorättsområdet utan ska ses som ett förslag och ett exempel på vad som skulle kunna vara relevant att följa upp inom ramen för ett lokalt och regionalt människorättsarbete. Användarstödet innehåller bakgrund, förklaring till valda nyckeltal samt förslag till analysfrågor.

Användarstöd, indikatorer inom MR i Kolada (PDF, nytt fönster)

Nyckeltalen

  • Nyckeltalen är indelade utifrån den plattform som SKR tagit fram om kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
  • De är sorterade under rubriker i form av rättigheter.
  • Flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter och indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.

De nyckeltal som har valts ut (EXCEL, nytt fönster)

Så här gör du för att ta fram nyckeltal i Kolada

Hitta dina nyckeltal inom mänskliga rättigheter i Kolada

Filmen visar dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada. Den innehåller följande delar:

  • Hur du kan hitta nyckeltalen i Kolada
  • Hur du tar fram tabeller och diagram med dina nyckeltal
  • Hur du kan se hur din kommun ligger till i jämförelse med andra kommuner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!