Publicerad: 8 oktober 2020

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKR och referenskommuner i samarbete med RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Användarstöd

De nyckeltal som presenteras i detta användarstöd täcker inte in hela människorättsområdet utan ska ses som ett förslag och ett exempel på vad som skulle kunna vara relevant att följa upp inom ramen för ett lokalt och regionalt människorättsarbete. Användarstödet innehåller bakgrund, förklaring till valda nyckeltal samt förslag till analysfrågor.

Användarstöd, indikatorer inom MR i Kolada (PDF, nytt fönster)

Nyckeltalen I Kolada

  • Nyckeltalen är indelade utifrån den plattform som SKR tagit fram om kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
  • De är sorterade under rubriker i form av rättigheter.
  • Flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter och indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.
  • Nyckeltalen finns i databasen Kolada.

De nyckeltal som har valts ut (EXCEL, nytt fönster)

Hitta dina nyckeltal inom mänskliga rättigheter i Kolada

Så här arbetar du med dina nyckeltal i verktyget Jämföraren, Kolada

RKA har tagit fram två filmer (en kortare och en länger version) som praktiskt visar hur du använder verktyget Jämföraren. I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten, urval och vyer är färdiga. Utbildningen riktar sig till kommuner.

Jämföraren för kommuner, RKA

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!