Publicerad: 4 juni 2020

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

Partsgemensam lönestatistik

Syftet är inte att AID ska användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. AID används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

En revidering av etikettlistan gjordes 28 februari 2018. Första insamling av statistik enligt den nya etikettlistan skedde november 2018.

Revidering 2018

Frågor och svar

SKR har samlat ett antal svar på vanligt ställda frågor om arbetsidentifikation, till exempel hur obehöriga lärare ska klassificeras och vilken etikett som gäller för distriktssköterskebarnmorska.

Frågor och svar om arbetsidentifikation

Förtydliganden

Handboken för kodning av AID har uppdaterats för att bli enklare att använda i det praktiska arbetet med att klassificera arbetstagare enligt AID. I den nya handboken finns även förtydligade skrivningar gällande hur ansvarskoder ska användas.

Etikettlistan finns också i en ny, uppdaterad version där följande förtydliganden har gjorts:

  • Rektor vid förskola klassificeras med etikett 104012 Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.
  • Beskrivningen av etikett 151010 Handläggare, övergripande verksamhet har justerats.
  • Rehabiliteringsassistenter klassificeras med antingen etikett 301012 Arbetsterapibiträde eller 301013 Fysioterapiassistent, beroende på arbetsuppgifternas inriktning.
  • Socialpedagoger inom skolverksamhet klassificeras med etikett 351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog.

Därutöver har etikett 104011 Rektor fått ett nytt etikettnamn, Rektor (skola). Detta påverkar inte klassificeringen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!