Publicerad 5 maj 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Klassificering med AID när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär krav på bevis från Socialstyrelsen för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Cirkuläret beskriver vilka konsekvenser detta har gällande AID-klassificering av undersköterskor.

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.