Publicerad: 20 januari 2020

Arbetsgivare, kollektivavtal

SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet.

Fakta om löner inom några olika yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region.

Illustration på puffbild

Länkar till lagar som rör anställningen inom kommuner och regioner.

Illustration för puffbild

Ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK).

Illustration för puffbild

Förhandlingsprotokoll, löneavtal, allmänna anställnings­villkor samt förslag till lokalt löneavtal.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Nyhetsbrev

SKR:s arbetsgivarblogg

Publikationer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!