Publicerad 14 juni 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsförmedlingens beslut om vidareplacering vid subventionerade anställningar

Arbetsförmedlingen har beslutat att det vid subventionerad anställning inte är tillåtet för arbetsgivaren som får stöd att vidareplacera den anställde till en annan arbetsgivare. Arbetsförmedlingen kan tillåta att vidareplacering sker inom skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), men denna möjlighet begränsas till att vidareplacering endast kan ske till ideella föreningar.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.