Publicerad 28 juni 2024
Nyhet

Nytt avtal klart med Vårdförbundet

SKR, Sobona och Vårdförbundet har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Det nya avtalet har ett fokus på arbetsmiljö, arbetstid och kompetensförsörjning.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

− Det är mycket bra att vi nu har ett nytt avtal på plats och att konflikten i hälso- och sjukvården därmed är över. Konflikten har dragit ut på tiden och inneburit stora påfrestningar i vården, säger Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Det nya avtalet har ett fokus på arbetsmiljö och arbetstid och kompetensförsörjning och innehåller bland annat villkor vid utbildningsanställning, arbete med karriärmodeller, åtgärder för att sänka övertidsuttagen samt vissa arbetstidsförkortningar. Avtalet följer det märke på 3,3 procent som gäller på arbetsmarknaden.

− Nu är det viktigt att vi ser framåt och tar gemensamt ansvar för de utmaningar vi har inom hälso- och sjukvården. Det krävs ett långsiktigt arbete med arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Sammantaget har vi landat i ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalet innehåller avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Vårdförbundet har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Ulf Olsson.

Sten Nordin

Sten Nordin

Översyn av arbetstidsregler

Parterna är överens om en avsiktsförklaring gällande arbetstid. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.

− Parterna är överens om en kortare arbetstid på två timmar per vecka för vissa medarbetare som arbetar delvis natt. Det kommer att bli en utmaning för arbetsgivarna, men bedömdes nödvändigt för att få till ett avtal och få stopp på konflikten, säger Sten Nordin.

Löneavtal med centralt angiven nivå

Löneavtalet innehåller en angiven nivå och avtalsförändringarna är i linje med märket på 3,3 procent. Målet om att prioritera särskilt yrkesskickliga fortsätter.

− Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga har fungerat väl hittills och det bra att vi fortsätter arbeta på det spåret. Tillsammans med andra åtgärder, exempelvis utbildningsanställningar vid specialistanställningar och fortsatt partsarbete om karriärmodeller, stärker vi attraktiviteten för att arbeta i hälso- och sjukvården, säger Ulf Olsson.

Fakta

Ett avtal som gäller 28 juni 2024 till och med 31 mars 2025 och omfattar omkring 110 000 medarbetare.

Löner
Ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 3,05 procent. Utöver det har 0,25 procent avsatts till en arbetstidsförkortning i det centrala avtalet. Mål att prioritera särskilt yrkesskicklig och åtgärder för att stödja sådan prioritering.


Arbetstider
Ändringarna i arbetstidsbestämmelserna är avsedda att både främja verksamheten och en bättre arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Andelen nattpass för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter, sänks från krav på minst 20 procent natt till minst 10 procent natt.

Nattarbetstiden sänks till 36 timmar/vecka för heltidsanställd som arbetar ständig natt på vardagar men inte under söndag och helgdag.

De lägre veckoarbetstidsmåtten för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter/vecka (minst 10 procent natt) samt 34 timmar och 20 minuter/vecka (minst 30 procent natt), ska också gälla arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd till vardagar, men inte söndag och helgdag.


Utbildning, kompetens och karriär
Bestämmelse om lön och andra villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska.

Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundet ansluter till de fyra avsiktsförklaringar som har träffats mellan parterna på sektorns Huvudöverenskommelser om omfattande arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning.


SKR och Sobona har under våren tecknat nya avtal med Kommunal, Läkarförbundet, Allmän kommunal verksamhet, Sveriges Lärare och AkademikerAlliansen.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.