Publicerad 10 juli 2024
Nyhet

Nytt verktyg visar demografiförändringar i 290 kommuner

SKR:s nya visualiseringsverktyg visar hur befolkningen i Sverige utvecklar sig fram till 2033. Grunddatan kommer från SCB och går att bryta ned i var och en av landets 290 kommuner.

Den befolkningsframskrivning som SCB presenterade i slutet av april har skakat om många bedömningar om framtiden rejält. Befolkningen växer betydligt långsammare än i den föregående prognosen. Barnafödandet fortsätter att minska och enligt prognosen kommer alla kommuner att tappa 1-5 åringar. Det handlar om allt mellan 5 och 30 procent färre förskolebarn.

När det gäller den äldsta befolkningsgruppen är läget det omvända. I alla kommuner ökar antalet personer över 80 år med 7 till nästan 60 procent bara de närmaste fem åren. De kommuner som har den lägsta ökningen av äldre är de som redan har en stor andel äldre i sin befolkning. Hälften av kommunerna beräknas minska befolkningen totalt sett.

Stora effekter på kompetensförsörjningen

Att det generellt sett blir färre barn, fler äldre och relativt sett få personer i arbetsför ålder får stora effekter på kompetensförsörjningen i de allra flesta kommuner. För det första så innebär SCB:s befolkningsframskrivning att den brist på flera yrkesgrupper som vi ser idag i välfärden kommer att fortsätta vara en stor utmaning i de flesta kommuner.

Med färre barn och fler äldre behöver det också ske en omställning från skola till äldreomsorg. Det handlar bland annat om byggnader, där skolor skulle kunna byggas om till äldreboenden. Men framför allt handlar det om att personer som idag jobbar inom förskola och skola skulle behöva ställa om till yrken inom kommunens äldreomsorg.

Under årets andra kvartal blev 866 medarbetare i välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist. Det innebär en ökning med 151 procent jämfört med samma period i fjol. Allra flest uppsägningar har skett bland barnskötare. Det visar statistik från Omställningsfonden.

På nationell nivå ser SCB:s befolkningsframskrivning fram till 2033 ut så här:

Barn och unga (0-19 år): - 8,3 procent
Personer i arbetsför ålder (20-66 år): + 2,7 procent
Äldre (67-79 år): + 3,7 procent
Äldre över 80 år: + 38 procent

Hur ser fördelningen ut i din kommun? Gå in i SKR:s visualiseringsverktyg på länken nedan och se hur SCB:s befolkningsframskrivning ser ut i just din kommun. Verktyget fungerar bäst med dator då en del val inte är tillgängliga med mobiltelefon.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.