Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Anmäl dig

Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag och med medel från Tillväxtverkets regeringsuppdrag har SKR tagit fram en handbok tillika inspirationsbok med syfte att främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Innehåll

Alla som deltar får handboken i förväg

Alla som deltar under dagen kommer att få handboken skickad till sig i förväg. Under dagen kommer ni att tillsammans med era kollegor och nya kontakter få arbeta er igenom valda delar av handboken – en konferens och ett bokseminarium i ett.

Under dagen kommer vi med utgångspunkt i handboken och tillsammans med nyckelpersoner i ämnet föra en dialog kring nedanstående frågor:

  • Varför är det både nödvändigt och framgångsrikt för det offentliga att samverka med sociala företag för att möta samhällsutmaningar och bygga ett inkluderande och delaktigt samhälle?
  • Hur kommer det sig att kommuner och regioner i Sverige ligger långt efter övriga Europa när det gäller samverkan med sociala företag kring samhällsutmaningar?
  • Vad behöver göras för att skapa förutsättningar för sociala företag att växa och verka i nära samarbete med det offentliga?

Vi kommer även att få ta del av lärande och inspirerande presentationer där ni får lyssna till politiker, tjänstemän och sociala företag som redan har kommit en bra bit på väg i sitt arbete.

Ett fullständigt program kommer efter sommaren.

Bakgrund

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar krävs nya arbetssätt och lösningar. Samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag är centralt för en god samhällsutveckling. Detta är en viktig del av SKR:s uppdrag där vi under många år sett arbetsintegrerade sociala företag i den lokala sammansättningen av arbetsmarknadsinsatser.

Nu ser SKR behovet av att bredda frågan till sociala företag i vidare mening. En bredare ansats ger större möjligheter att finna nya former för välfärdsproduktion. Sociala företag kan visa på nya möjligheter, nya lösningar och nya arbetsformer.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!