Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Avtalssamverkan inom socialtjänsten

  Avtalssamverkan inom socialtjänsten

  Skriften är en översikt över kommunal avtalssamverkan inom socialtjänsten samt en metodguide som erbjuder stegvis vägledning kring avtalssamverkan för kommuner.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Upphandling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

 • Brister i arbetsmarknadspolitiken och behovet av ett välfungerande aktivitetskrav

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 1.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

 • Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

  Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

  Skriften handlar om handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering och att ta tillvara på potentialen i ett stärkt kommungemensamt digitaliseringsarbete.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-13

 • Skador i somatisk vård 2013–2022 nationell nivå

  Markörbaserad journalgranskning 2013-2022 inom somatisk vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-05

 • Handbok för gymnasieantagning 2024

  Handbok för gymnasieantagning 2024

  SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen samt råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar fö...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

 • Smartare samhällsbyggnad

  Smartare samhällsbyggnad

  Skriften är en guide till datadrivna processer på kommunal nivå.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

 • Program på stöd- och behandlingsplattformen (SoB)

  SKR har under våren 2023 samlat in uppgifter om vilka program regionerna erbjuder via tjänsten Stöd och behandling (SoB). Resultatet är sammanställt i en rapport.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård, Primärvård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Det förstärkta folkinitiativet

  Det förstärkta folkinitiativet

  Trender och erfarenheter från folkinitiativ och folkomröstningar.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Ersättningsmodeller för Nära vård

  Ersättningsmodeller för Nära vård

  Skriften är ett kunskaps- och dialogunderlag med fokus på regionens primärvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Nära vård

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-11-10

 • Ambulanssjukvårdens utveckling

  Skriften beskriver ambulanssjukvårdens utveckling - från att transportera patienter till akuten till att erbjuda avancerad och nära vård i ett komplext vårdsystem.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-10

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se