Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • På gång inom EU hösten 2023

  På gång inom EU hösten 2023

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s digitaliseringsarbete, nya EU-initiativ på miljöområdet, det nya läkemedelspaketet, förhandlingar på migrationsområdet och många fler aktuella frågor.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Demokrati, Digitalisering, Ekonomi, Innovation, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid, Samhällsplanering, Skola, Social omsorg

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-08

 • Ekonomirapporten, oktober 2023

  Kommunsektorn visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2023-10-17

 • Using public procurement to advance gender equality – a guide

  A guide to how gender equality skills and procurement skills can work together.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Jämställdhet, Upphandling

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-10-13

 • Vägval för framtiden 5

  Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

  Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan och att stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-28

 • Ojämställdhet i socialtjänsten

  Ojämställdhet i socialtjänsten - En kunskapsöversikt

  Skriften visar att kön spelar roll, i socialtjänsten precis som i samhället i övrigt. Den här skriften kan utgöra ett kunskapsunderlag och ett stöd för fortsatt utvecklingsarbete om jämställdhet i socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-09-27

 • Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  En rapport om hur kommuner och regioner kan arbeta för att skapa lokala samhällskontrakt i en globaliserad värld.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog, Mänskliga rättigheter

  Utgivningsdag:2023-09-19

 • Medborgarberedning

  Skriften beskriver metoden medborgarberedning. I internationella sammanhang benämns metoden "Citizens Assembly". Metoden innebär en medborgardialog med slumpmässigt urval av medborgare.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-15

 • Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

  Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s klimatenkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-08

 • Undantag för tunga, breda och långa transporter

  Undantag för tunga, breda och långa transporter

  Den här handboken ska hjälpa till att skapa effektiva rutiner för att bedöma de ansökningar om undantag som kommunerna tar emot.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-31

 • Regionernas särskilda tandvårdsstöd 2022

  En sammanställning av en enkät om uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd för 2022. Uppföljningen visar att cirka 212 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-23

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se