Publicerad 17 oktober 2023

Ekonomirapporten, oktober 2023

Kommunsektorn visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar.

Det är framförallt regionernas resultat som bidrar till underskotten i sektorn. Det kan till stor del förklaras av att de ökade pensionskostnaderna påverkar dem mest. Flera kommuner vittnar om att de kärva förutsättningarna kommer att medföra negativa resultat i år och nästa år.

Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och BNP faller i år och ökar svagt nästa år. Riksbankens åtstramningar väntas i större utsträckning leta sig till sysselsättningen och medföra att ökningstakten i lönesumman minskar under resten av året och under 2024. Det bidrar till att tillväxten av skattunderlaget minskar under denna period. I kombination med en envist hög inflation ger det i reala termer en minskning av skatteunderlaget. Höstens rapport innehåller en fördjupning som behandlar två ämnen: den gröna omställningen och klimatanpassningar i kommunerna.

Ekonomirapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt. Den utkommer två gånger per år. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2027.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.