Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Blicka inåt - För ett jämställdhetsintegrerat stöd

  Skriften Blicka inåt är till för dig som arbetar som chef eller medarbetare nationellt, regionalt eller lokalt och som ger stöd, service och rådgivning till kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Innovation

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

  Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som ...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Grundskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna

  Lärdomar från individbaserad systematisk uppföljning, SU-Kvinnofrid 2021–2023.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Robusta förskolor, skolor, vård och omsorgslokaler

  Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler

  Skriften är en vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-18

 • Vägledning till eIDAS, reviderad version

  Vägledning till eIDAS, uppdaterad version

  SKR har uppdaterat publikationen Vägledning till eIDAS då ny lagstiftning tillkommit.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-15

 • SKR:s Årsredovisning 2022

  Årsredovisning 2022

  SKR:s årsredovisning 2022

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-10

 • Markörbaserad journalgranskning 2022

  Skador inom psykiatrisk vård 2022 nationell nivå.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-08

 • Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Rapporten ger ett värdefullt tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt om hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-21

 • Mitt i arbetslivet

  Hur yrkesverksamma 36-65 år ser på jobb, studier och omställning.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-18

 • Brister i arbetsmarknadspolitiken och behovet av ett välfungerande aktivitetskrav

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 1.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se