Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, slutrapport

  Skriften är en slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Förskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

  Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Tillgänglig vård

  Skriften beskriver strategier och koncept som har visat sig fungera väl för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-28

 • Erfarenheter från fyra år med Arbetsförmedlingens leverantörer

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 2.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-14

 • Verksamhetsplan 2024, SKR

  Verksamhetsplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-12

 • Förlängt arbetsliv

  Rapporten undersöker vilken inställning medarbetare i kommuner och regioner i åldern 55-65 år har till att förlänga arbetslivet.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-08

 • Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas.

  Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas

  SKR har genomfört en undersökning med syftet att belysa hur chefer inom socialtjänsten uppfattar dagens socionomprogram och vad som behöver utvecklas.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-05

 • Med öppna ögon - Guide till jämställd socialtjänst

  Detta är en praktisk guide som bidrar med kunskap, stöd och konkreta verktyg i förbättringsarbete för en mer jämställd socialtjänst.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten.

  Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten

  Att främja jämställdhet och jämlikhet i bemötandet inom socialtjänsten samt säkra att diskrimineringslagen följs kommer att undersökas och besvaras i metodstödet och ett konkret verktyg Genuslinsen presenteras.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Analysstöd - Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet 
i analys av resultaten från individbaserad 
systematisk uppföljning

  Analysstöd - jämställd socialtjänst

  Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se