Publicerad 10 november 2023

Ersättningsmodeller för Nära vård

Skriften är ett kunskaps- och dialogunderlag med fokus på regionens primärvård.

Denna skrift är resultatet av ett delprojekt om ändamålsenliga
ersättningsmodeller för en Nära vård inom SKR:s program Nära vård.
Projektet har finansierats genom överenskommelsen Nära vård, mellan regeringen och SKR.

Skriften är tänkt som ett kunskaps- och dialogunderlag för hur en region kan gå till väga för att utforma sin ersättningsmodell så den är ändamålsenlig för att stödja utvecklingen av en Nära vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.