Publicerad 5 december 2023

Skador i somatisk vård 2013–2022 nationell nivå

Markörbaserad journalgranskning 2013-2022 inom somatisk vård.

I rapporten sågs att andelen vårdtillfällen med skador och vårdskador hade ökat något 2022 i jämförelse med 2021. En förklaring kan vara att patienter med covid­19 ingått i journalgranskningen för somatisk vård för 2022 efter att tidigare år redovisats separat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.