Artikeln publicerades 31 mars 2021

Webbkurser om digitalisering – som inspiration och kompetensutveckling

Sex digitala kurser för förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner. Du får kunskap och inspiration så att du känner dig tryggare i din roll när du beslutar om digitala lösningar i din organisation eller verksamhet.

Utmaningar och verksamhetsutveckling

Vårt samhälle blir mer och mer digitalt. Det skapar nya möjligheter men också nya utmaningar. Det är viktigt att ledare och förtroendevalda har den kunskap som krävs för att leda utvecklingen framåt och ha viktiga aspekter i åtanke.

Det handlar om verksamhetsutveckling där digitalisering är ett medel och inte ett mål!

Innehåll för varje kurs

  • Varje webbkurs tar cirka 15 minuter att genomföra och kräver inga förkunskaper.
  • I kurserna får du information om ämnet, tillfälle att reflektera och svara på frågor om moment i kurserna.
  • Efter kursen kan du skriva ut, spara eller e-posta en sammanställning av de reflektioner och svar du lämnat, för ditt eget bruk. Inga uppgifter sparas centralt i systemet.
Webbkurs om digitalisering

Introduktion till digitalisering

Kursen ger dig en ökad förståelse för begreppet digitalisering – vilket här utforskas och förklaras utifrån tre dimensioner: Saker, Sätt och Samhälle.

Materialet är framtaget i samarbete med professor Katarina L Gidlund, Mittuniversitetet.

Att leda i en digital tid

Kursen handlar om förtroendevalda och andra ledares roller och vikten av samverkan i en digital tid.

Materialet är framtaget i samarbete med professor Elin Wihlborg, Linköpings universitet.

Nyttorealisering

Webbkursen ger dig en ökad förståelse om hur du aktivt och systematiskt arbetar för att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar du avser genomföra.

Digitalisera tillsammans

Kursen handlar om varför det är viktigt att involvera fler i arbetet med digitalisering och tar upp hur fler perspektiv bidrar till ökat värde i förändringsinsatser.

Kryssning och expedition

Kursen är inriktad på att öka lärandet och minska riskerna i förändringsarbetet. Kursen bygger på de två logikerna kryssning och expedition.

Materialet är framtaget med inspiration från Professor John Holmberg, Chalmers.

Information – en värdefull resurs

Kurs om värdet av informationen i en organisation. Hur kan värdet öka när informationen delas? Vad bör du som ledare tänka på när du engagerar dig i denna strategiska fråga?

Kursmaterialet är framtaget i samarbete med Björn Hagström, expert inom informationshantering och öppna data.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.