Artikeln publicerades 13 april 2023

Webbutbildning om rollen som förtroendevald i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den 8 mars 2023 anordnade SKR ett webbseminarium som handlade om rollen som förtroendevald i miljö- och hälsokyddsnämnden. Sändningen och två filmer är ett utbildningsmaterial som nu finns tillgängligt.

Starta utbildningen

Innehåll

I den här utbildningen sätter vi fokus på tillsynsområdet och din roll som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Vi tar upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis, planering, finansiering, roller och ansvar.

Utbildningspaketet

I utbildningspaketet finns tre filmer.

Inspelning av webbsändningen som hölls den 8 mars 2023, längd: 4 timmar

Passet går igenom grunderna för vad som är viktigt att veta som förtroendevald i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande.

Kommunal miljötillsyn i vattenförvaltningen, längd: 10 min

Passet ger en översiktlig beskrivning av kommunens roll i svensk vattenförvaltning och går igenom begrepp som åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Särskilt fokus ligger på de kommunala tillsynsmyndigheternas roll i genomförandet av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Klimatarbetet i kommunerna, längd: 31 min

Passet tar upp kommunernas ansvar enligt lagstiftning för klimatfrågan, vilka initiativ och regelverk som är på gång inom EU och nationellt, vad kommuner själva kan göra och SKR:s förslag för stärkt arbete i kommunerna.

Utbildningen kommer att finnas tillgängliga till den 31 december 2024.

Målgrupp

Förtroendevalda i en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.