Artikeln publicerades 1 mars 2023

Grundlagarna för nyvalda politiker 2023

Vi går igenom kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och regelverken för att förebygga korruption. En grund att stå på för den kommunala verksamheten och vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Innehåll

Avdelningen för juridik vid SKR erbjuder en zoomsänd halvdagsutbildning för nyvalda politiker i kommuner och regioner under 2023.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Det handlar därmed om våra grundlagar och om kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och regelverken för att förebygga korruption.

Översiktskurs (halvdag)

Innehållet enligt nedan kan disponeras på ett sätt som passar i den egna kommunen.

Den kommunala självstyrelsen

 • Vad betyder den kommunala självstyrelsen i praktiken?
 • Finansieringsprincipen, proportionalitetsprincipen och konstitutionella förutsättningar.
 • Förhållandet till medborgarna.

Den kommunala kompetensen

 • Vad innebär befogenhet - vilka möjligheter och begränsningar ger det?

Kommunernas/regionernas organisation 

 • Organisationsfrihetens möjligheter och begränsningar.

De förtroendevalda 

 • Vilka möjligheter i form av rättigheter och skyldigheter är kopplade till uppdraget som förtroendevald?

Sammanträden 

 • Grundläggande sammanträdesregler för fullmäktige och nämndsammanträden.

Ekonomisk förvaltning och ansvarsprövning

 • Budget, ansvarsfrihet och anmärkning.

Överklaganden

 • Laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär: vad är det för skillnad och vad innebär den?

Insyn och transparens 

 • Offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, meddelarskydd och hantering av tystnadsplikt.
 • Hur motverkar vi korruptionsrisker?

Offentlig upphandling 

 • Vilka möjligheter och begränsningar innebär lagen om offentlig upphandling för politisk styrning, det vill säga vilka krav får man ställa?
 • Vad gäller vid direktupphandling?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och regioner och kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål.

Utbildningen hålls digitalt via Zoom, förslagsvis i samband med nämnd eller fullmäktigesammanträde.

Kursmaterial

Powerpoint-presentation, distribueras av beställaren till anmälda deltagare.

Medverkande

Förbundsjuristerna vid avdelningen för juridik, SKR.

SKR leder genomgången av de grundläggande rättsliga förutsättningarna för det politiska arbetet, i våra grundlagar, i kommunallagen och i lagen om offentlig upphandling.

Kurserna ordnas med i huvudsak två föredragshållare med specialkunskap inom respektive rättsområde.

Priser

Pris enligt överenskommelse.

Kontakt

För förfrågningar av praktisk karaktär, kontakta Annica Reid, administratör, annica.reid@skr.se

För förfrågningar om utbildningens program, kontakta någon av förbundsjuristerna

Helena Linde, helena.linde@skr.se

Hampus Allerstrand, hampus.allerstrand@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.