Artikeln publicerades 30 maj 2022

Stärk fullmäktige – en grundutbildning

För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar med fokus på att stärka fullmäktige och de folkvalda. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Regioner arbetar för att stärka fullmäktige och dess ledamöter. Fullmäktige utgör kommunernas och regionernas högsta beslutande församling och ledamöterna är folkvalda genom val på valdagen.

Innehåll, upplägg

SKR erbjuder efter valet 2022 en grundutbildning för fullmäktige, som dels ger kunskap och medvetenhet om uppdraget, men som också ger fullmäktige som helhet ett tillfälle att fundera över hur de vill verka och styra under kommande mandatperiod.

En processutbildning som syftar till att stärka fullmäktige och dess arbetsformer. Lokala förutsättningar, rutiner och beslut kan med fördel kompletteras i en lokal utbildning. Utbildningen innehåller följande delmoment där varje del innehåller både teori och gruppdiskussioner där deltagarna förväntas ta en aktiv roll:

 • Uppdraget som förtroendevald.
 • Kommuners och regioners uppdrag.
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
 • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.

I utbildningen ingår en skrift om att vara folkvald i fullmäktige.

Målgrupp

Fullmäktigeförsamlingar i kommuner och regioner.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.