Artikeln publicerades 12 december 2022

Webbutbildning för politiker i socialnämnd: Vad är socialtjänst?

SKR erbjuder ett utbildningspaket för dig som önskar mer kunskap om socialtjänstens verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning. 

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen består av ett antal filmer:

 • socialtjänstens uppdrag
 • lagar och befogenheter
 • övergripande om socialtjänstens målgrupper
 • kortare introduktioner till olika områden

Filmerna är sammansatta för dig som önskar mer kunskap om socialtjänstens verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning. De kan ses när som helst och vid flera tillfällen.

Till paketet medföljer tre webbsända heldagar SKR har genomfört under 2022 runt viktiga frågor framåt.

Materialet publiceras efter julledigheterna, i inledningen av januari.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till socialnämnder men kan även köpas in av andra som önskar bättre kunskap om socialtjänsten.

Webbutbildningens delar:

Socialtjänstens uppdrag i korthet – hur jobbar socialtjänsten? (28 min)

Åsa Furén-Thulin, chef socialtjänstsektionen, SKR

Övergripande om socialtjänstens lagstiftning – vad får och får inte socialtjänsten göra? (41 min)

Alexandra Lindberg, förbundsjurist, SKR

Framtidens socialtjänst - vad kan en ny lagstiftning innebära för verksamheter? Vilka utmaningar har socialtjänsten framåt? (23 min)

Ove Ledin, handläggare, SKR

Socialtjänstens samverkan med angränsande verksamhetsområden (26 min)

Lotta Wigen, socialdirektör, Huddinge och Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande i Solna

Ledning och styrning - en politikerstyrd verksamhet (26 min)

Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst, SKR och Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande i Solna.

Hur läser man en utredning? Tips från en politiker (13 min)

Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande i Solna

Nedslag i socialtjänstens målgrupper:

Barn och unga (22 min)

Lisa Holmgren, handläggare, SKR

Vuxna, missbruk och socialpsykiatri (17 min)

Zophia Mellgren, samordnare, SKR

Funktionsnedsättning (15 min)

Anna Thomsson, handläggare, SKR

Äldre (26 min)

Helena Henningson, handläggare, SKR

En introduktion till:

Kunskapsbaserad socialtjänst (11 min)

Anna Lilja Qvarlander, handläggare, SKR

Systematisk uppföljning (14 min)

Mia Ledwith, samordnare, SKR

IBIC – Individens behov i centrum (8 min)

Anna Thomsson, handläggare, SKR

BBIC – Barns behov i centrum (22 min)

Lisa Holmgren, handläggare SKR

Webbsända utbildningsdagar under 2022 möjliga att se i efterhand:

 • Den demografiska utmaningen (6.18 tim)
  Sändes den 26 augusti 2022.
 • Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet? (6.00 tim)
  Sändes den 8 mars 2022.
 • Hot, våld, desinformation (3.55 tim) Sändes den 28 mars 2022

Informationsansvarig

 • Niklas Eriksson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.