Publicerad 21 maj 2024

Stöd för avtalssamverkan inom kommunala kulturverksamheter

Ett stödmaterial om avtalssamverkan mellan kommuner när det gäller kulturskola, bibliotek eller andra kommunala kulturverksamheter.

Introduktion till avtalssamverkan

Avtalssamverkan mellan kommuner, som regleras i 9 kap. 37 § kommunallagen, förenklar och möjliggör samarbeten för flera parter kring gemensamma intressen och frågor. Detta innebär att kommuner och regioner inom ramen för en avtalssamverkan exempelvis får utföra uppgifter åt invånare i andra kommuner.

Anledningen till att parter väljer att ingå i en avtalssamverkan kan vara att effektivisera verksamheten genom att parterna exempelvis delar på tjänster och resurser. För kulturskolans del kan det handla om att den ena kommunen saknar pedagoger med kompetens inom ett visst område som den andra kommunen har och vice versa.

Frågor och svar om avtalssamverkan för kulturskola

Det är många avväganden som behöver göras innan avtal om samverkan kan ingås. Här ett stödmaterial som kan användas av verksamhetsansvariga för kulturskola, bibliotek eller andra kommunala kulturverksamheter.

Stödmaterialet inleds med en introduktion till avtalssamverkan från kulturförvaltningens perspektiv. Materialet beskriver sedan ”Hamburgundantaget”, som är en förutsättning för att ingå samverkan utan att göra en formell upphandling. Därefter följer beskrivningar av viktiga steg i processen fram till ett samverkansavtal samt vad ett sådant bör innehålla.

Frågor och svar om avtalssamverkan för kulturskola och andra kommunala kulturverksamheter (PDF) Pdf, 164 kB.

Goda exempel på avtalssamverkan

Inom kort kommer vi att lägga upp några goda exempel på avtalssamverkan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.