Publicerad 21 december 2021

Kultur, fritid

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Lärande exempel

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR