Publicerad 20 januari 2022

Öppen förskola för språk och integration

I många kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll och få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling. SKR:s satsning avslutades 2020 men verksamheterna pågår för fullt runt om i landet.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR