Publicerad 18 mars 2021

Revideringsprocessen, år 3

Under år 3 av taxeprocessen sker en revidering av taxan.

 • 1. Se över taxans schabloner och prioriteringar

  Sker i februari-april år 3.

  Det är dags att revidera taxan och se över gjorda prioriteringar och schabloner, nu när erfarenheten av att använda taxemodellen är större i kommunen. Gå igenom taxebilaga 2 och 3.

  Taxebilaga 2 och 3

 • 2. Om nödvändigt, ändra schablonerna

  Sker våren år 3.

  Schablonerna gäller på branschnivå. Efter att ha fått tre års erfarenhet av taxan är det dags att se över så att schablonerna ligger rätt. I första hand sker revidering av branscher med beteckningen C, H, U och UH, för där bestämmer kommunen tillsynsbehovet. För branscher med beteckning A, B och IUV bör förändringar ske ytterst restriktivt, eftersom staten bestämmer det tillsynsbehovet.

  Nu revideras även avgiftsnivåerna.

 • 3. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

  Sker i april år 3.

  Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

  De nya uppdragen måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut för det, från och med nästa år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 ges till chefen. Om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

 • 4. Rapportera ändringar av schabloner till SKR

  Sker senast 31 maj år 3, och sedan 31 maj varje år.

  Den behovsstyrda taxemodellen är vår gemensamma taxa. Den blir jämförbar om vi använder den på samma sätt, och den behöver självklart vara rättvisande. Kommunerna har erfarenheten av hur stort tillsynsbehovet är för olika branscher, och kan behöva justera underlaget med tiden. SKR kan inte veta vilka ändringar kommunerna gör i underlaget, så det behöver vi få veta från er.

  Om till exempel statens schabloner är missvisande och tillräckligt många kommuner påpekar detta för SKR kan SKR visa fakta för staten och försöka få dem att justera tillsynsbehovet.

 • 5. Börja jämföra er med andra kommuner om ni vill

  Under år tre kan ni börja jämföra er med andra kommuner. Nu kan man diskutera använda nyckeltal, jämföra avgiftstäckning med mera. Både kommuner och näringslivet önskar en högre grad av jämförelser mellan kommunerna.

 • 6. Eventuellt nytt beslut om handläggningskostnad per timme

  Sker i september år 3.

  Beslut om den nya handläggningskostnaden per timme fattas i kommunfullmäktige i oktober-november.

 • 7. Besluta om delegationsordning och taxebilaga 1 i kommunfullmäktige

  Sker i oktober-november år 3.

  Kommunfullmäktige beslutar om den uppdaterade delegationsordningen och uppdaterade taxebilaga 1 för nästa år.

 • 8. Kommunicera ändrade avgifter med verksamhetsutövare

  Sker i september-oktober år 3.

  Kommunicering sker till verksamhetsutövare där schablontiden (timmarna) har ändrats. Fakturering sker efter kommunicering.

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.