Publicerad 21 oktober 2022

Tillsyn och kontroll

Information om aktuella frågor inom tillsyn och kontroll.

Miljönämnder ansvarar för kommunens tillsyn och kontroll inom miljöbalken och vissa anknutna områden samt livsmedelskontrollen med tillhörande lagstiftning i kommunen. Tillsyn innebär att miljönämnden arbetar med lagefterlevnad och att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen inom kommunen. Arbetet innefattar bland annat hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljöskydd och naturvård.

SKR:s underlag för taxor och tillhörande information kommer även fortsatt att publicera på andra sidor.

Taxa, miljö

Taxa, livsmedel

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.